Menu
campus-960x300

Prosjektering og bygging av Campus Ås

Statsbygg er statens sentrale byggherre, eiendomsforvalter, eiendomsutvikler og rådgiver i bygge- og eiendomssaker. Selskapet skal blant annet tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

På vegne av Kunnskapsdepartementet har Statsbygg oppgaven med å forestå utbygging på Campus Ås, som skal huse Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet når de i 2019 flytter fra Adamstuen til Ås. Universitetet for miljø- og biovitenskap fusjoneres med NVH fra 2014 og heter Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Statsbygg skal i tillegg anskaffe brukerutstyr for de nye byggene.

Prosjektet har en arealramme på ca. 75 000 kvm og en kostnadsramme på 6,3 milliarder kroner. Prosjektet har stort fokus på arealeffektive løsninger, smittevern og høy miljøprofil. Prosjekteringsarbeidene startet i 2008 og byggearbeidene ble startet opp i fjerde kvartal 2013. Anlegget planlegges ferdigstilt til studiestart høsten 2019.

I tillegg inngår rehabilitering av Urbygningen, et fredet bygg på ca. 8 000 kvm, i prosjektporteføljen til Campus Ås. Rehabiliteringen av Urbygningen skal være gjennomført i 2015.

Atkins bistår Statsbygg med prosjektledelse og prosjekteringsledelse.