Menu
forskninings-960x300

Prosjektledelse for nytt forsknings- og undervisningsbygg ved UiO

Et nytt undervisnings- og forskningsbygg på 66.000 kvadratmeter planlegges i Gaustadbekkdalen i Oslo. Nybygget skal huse 2300 forskere og studenter, og vil gi livsvitenskap, kjemi og farmasi gode rammevilkår i fremtiden. I tillegg skal bygget legge til rette for bredt forskningssamarbeid med næringsaktører som bioteknologiselskaper og helseforetak.

Statsbygg er byggherre for livsvitenskapsbygget. Avhengig av den videre finansieringen kan bygget kan stå ferdig en gang etter 2020. På energi- og miljøsiden er det satt ambisiøse mål knyttet til energibruk, klimagassutslipp, materialbruk og arealeffektivitet. Prosjektet benytter BREEAM som miljøklassifiseringsmetode og basis for miljøstyring. Målsettingen er å oppnå nest høyeste klassifiseringsnivå, dvs. BREEAM Excellent.

Dette skal bli et moderne og bærekraftig som styrker visjonen om Gaustadbekkdalen som et flaggskip for norsk forskning og forskningsbasert næringsliv.

Prosjektet bidrar til å styrke innsatsen rundt forskning og utdanning i hovedstaden. Ambisjonene er å utvikle livsvitenskapsbygget slik at dette understøtter målsettingene for campusutvikling, læringsmiljø og forskning. Bygget tilføyer en ny møteplass til et lokalt sted som samtidig inngår i en stor helhet.

Atkins har bistått Statsbygg med