Menu
hogskolen-960x300

Prosjektledelse ved Høgskolen i Gjøvik

Atkins har på vegne av Statsbygg hatt prosjektledelsen for to byggeprosjekter ved Høgskolen i Gjøvik (HIG). Høgskolens to første og største bygninger rehabiliteres i sekvens, slik at belastningen på høgskolens drift begrenses. Samtidig gjennomføres bygging av to mindre tilbygg.

Det største prosjektet gjennomføres som totalentreprise i nært samarbeid med Statsbygg og Høgskolen. Så langt har alle berørte gode erfaringer med gjennomføringsmodellen, både med hensyn til gjennomføringstid, kostnad og fleksibilitet underveis i gjennomføringen.

I november 2013 ble tilbygget, Høgskolens nye storstue, testet ut til kranselag, og HIG har nå fått et luftig lokale med mulighet for å samle større grupper enn tidligere.