Menu
By_design (liten)

Prosjektleder Bygg

Vil du løfte byggebransjen inn i fremtidens heldigitale bygg?

Prosjektleder Bygg 

Atkins Norge er et ledende selskap innen alle aspekter av prosjektarbeid; tidligfaseevalueringer, planlegging og gjennomføring. I mer enn 30 år har vi bistått oppdragsgivere med ledelse og styring av komplekse og samfunnskritiske prosjekter, og vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester. Vi brenner for bærekraftig utvikling og vekst i samfunnet, og vil ha deg med på laget! 

Arbeidet

Som prosjektleder i Atkins Norge vil du være involvert i et stort spenn av prosjekter med varierende størrelse og kompleksitet. Du vil ha overordnet ansvar for ledelse og styring av samfunnskritiske prosjekter i tråd med oppdragsgivers rammer og mål. I ryggen vil du alltid ha et sterkt lokalt fagmiljø innen prosjektledelse, men også tilgang til et stort globalt nettverk med spesialkompetanse innen tekniske løsninger og design.

Dine kvalifikasjoner

Vi tilbyr

Om Atkins

Atkins er en av verdens største rådgivere innen design, prosjektering og prosjektledelse knyttet til infrastruktur, bygg og teknologi. Vi har rundt 50.000 kolleger verden over. Vårt mål er å skape en verden som er mangfoldig, bærekraftig og med levende samfunn som fungerer bedre for alle.

Spørsmål om stillingen
Magnus Hanæs, Forretningsområdeleder Bygg & byutvikling,  Magnus.Hanas@atkinsglobal.com, +47 926 40 475

Send inn din søknad her

Søknadsfrist: 15. august.