Menu
energi-960x300

Prosjektutvikling fornybar energi

Fred. Olsen er en internasjonal pådriver innenfor forskning, utvikling og demonstrasjon av ny teknologi for produksjon av elektrisk kraft fra fornybare energikilder som vind, havbølger og tidevann. Virksomheten har en betydelig internasjonal eksponering og samarbeider med verdensledende teknologiaktører om utvikling av nye systemer for energikonvertering. De har i mange år jobbet nært også med ledende universiteter og forskningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt.

Fred. Olsen er kjent for en særlig sterk posisjon på området bølgekraft. Samtidig er de en betydelig vindkraftoperatør med en rekke operative vindkraftparker i UK og Sverige samt en portefølje av planlagte onshore og offshore vindkraftparker både utenlands og i Norge.

Atkins har bistått virksomheten med: