Menu
statsbygg

Sammen om IKT-rammeavtale med Statsbygg

Sammen med våre samarbeidspartnere Skarpe og Skye skal Atkins gi Statsbygg IKT teknologistøtte de neste 2+2 årene. Rammeavtalen inkluderer blant annet Cloud Computing, Big Data sensorteknologi og virksomhetsarkitektur.

Rammeavtalen som ble undertegnet tidligere i år løper i fire år inkludert opsjoner, og de første innledende møtene er avholdt. Det dreier seg om teknologistøtte, hvor aktuelle oppgaver kan være: 

I denne rammeavtalen samarbeider vi altså med selskapene Skarpe og Skye, som begge har høy kompetanse på disse områdene.

– Dette er spennende samarbeidspartnere som utfyller vår egen kompetanse på en meget god måte. Vi håper etter hvert at vi også kan gi andre oppdragsgivere en slik helhetlig teknologistøtte. I første omgang ser vi frem til å gi våre venner i Statsbygg et skikkelig IKT-løft, sier Stian Ilebrekke, forretningsområdeleder for Bygg og byutvikling i Atkins.