Menu
rikshospitalet-960x300

Sammenslåingen av Rikshospitalet, Aker og Ullevål sykehus til Oslo universitetssykehus

I forbindelse med sammenslåing av de statlig eide sykehusene i Oslo, har Atkins arbeidet med konseptvurderinger og konseptvalg av lokalsykehuskonsept og lokalisering av dette. Dette arbeidet ble gjennomført i 2009 – 2010, og endte med beslutning om å etablere et «storbysykehus» ved Ullevål sykehus.

Atkins’ engasjement ble deretter utvidet til å omfatte konseptvurderinger/-valg med hensyn til plassering av en rekke funksjoner innen de tre sykehusene eid av Oslo universitetssykehus: Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Dette arbeidet omfatter analyse, planlegging og bistand til gjennomføring av omfattende restrukturerings- og byggeprogram.

Atkins’ engasjement ble i 2011 videre utvidet til å omfatte bistand til konseptvurderinger og utvikling av OUS sin framtidige helsevirksomhet på Aker. Dette prosjektet er tett knyttet mot Samhandlingsarena Aker; et prosjekt initiert av Oslo kommune og Helse Sør-Øst, og som ledes av Oslo kommune.

Erfaringene Atkins har hentet fra disse oppdragene, bidrar til stor grad av forståelse for de utfordringer virksomheten står overfor, herunder utfordringer relatert til problemstillinger innen virksomhetsutvikling, samhandling og IKT.