Menu
scatec_solar

– Scatec Solar er født bærekraftig

Scatec Solar står overfor mange forskjellige miljømessige og sosiale ut- fordringer hver gang de etablerer seg i et nytt land. Når solkraftverkselskapet planlegger og utfører nye prosjekter, står derfor bærekraft alltid i førersetet.

Med sin visjon om å «gjøre fremtiden vår bedre», har det norske selskapet Scatec Solar bygd seg opp som en betydelig aktør innen produksjon av solkraft. Per i dag har de operative solkraftverk i Tsjekkia, Sør-Afrika, Rwanda, Honduras, Jordan og USA, som til sammen har en produksjonskapasitet på 426 megawatt (MW). Med flere nye prosjekter på trappene, skal kapasiteten etter planen mer enn tredobles innen utgangen av 2018 – med prosjekter i drift og utbygging i størrelsesorden 1400-1600 MW.

Solkraft er naturligvis nært forbundet med ordet bærekraft, ettersom fornybar energi er noe av det som i størst grad kan bidra til å lette verdens klimaproblemer. Da Scatec Solar ble etablert i 2007, ble bærekraft også en av kjerneverdiene deres.

– Mange selskaper prøver nå å bli mer bærekraftige, mens Scatec Solar ble født bærekraftig. For oss er det veldig viktig å verne om denne egenskapen, sier Kari M. Fremme, leder for bærekraft i Scatec Solar.

I dag følger selskapet et strikt rammeverk som skal sørge for at de gjør alt riktig fra dag en, både miljømessig og sosialt. Det innebærer blant annet at det skal være en transparent prosess – fri for korrupsjon – når de etablerer seg i et nytt land, samt at de integrerer samfunnsansvar (CSR) i prosjektstyringen. Scatec Solar støtter derfor ulike sosiale og samfunnsmessige prosjekter der de bygger solkraftverk, for eksempel innen utdanning, infrastruktur, energi og skogplanting.

Bygger hjørnesteinsbedrifter
Flesteparten av de nye prosjektene til Scatec Solar er i «det globale sør» – i utviklingsland eller fremvoksende markeder. Dette er land som ofte er preget av fattigdom og nød, politisk uro og andre sosiale og økonomiske utfordringer. Fremme understreker at de ikke er en nødhjelpsorganisasjon, men hun ser likevel at prosjektene deres har stor påvirkning på samfunnene, i positiv forstand.

Ett enkelt prosjekt – byggingen av et nytt solkraftverk – kan generere godt over 800 000 arbeidstimer, noe som gir jobb og verdifull arbeidserfaring til mange lokale arbeidere. Det gjør at de senere kan påta seg lignende arbeid, fordi de ikke lenger er ufaglærte. I tillegg fører nyetableringene til mer handel og flere tjenester, som igjen bidrar til økonomisk og samfunnsmessig utvikling i regionen. En håndfull arbeidere får også jobbe med drift og vedlikehold etter at kraftverket er bygget.

scatec_solar_2
Noen av Scatec Solars solkraftverk i Afrika. (Foto: Scatec Solar)

– Når vi bygger et nytt kraftverk blir det ofte hjørnesteinsbedriften i samfunnet. Det medfører et stort ansvar for vår del. Vi er likevel en kommersiell aktør og driver ikke med bistand, så det er viktig å styre forventningene når vi starter et nytt prosjekt. Det gjelder å ha et tydelig språk, synlige verktøy og klare retningslinjer, forklarer Fremme.

– Samtidig ser vi hvor mye verdighet det gir enkeltpersoner å kunne jobbe på disse prosjektene. Det endrer liv, legger hun til.

Energirevolusjon?
Fornybar energi som sol-, vind- og vannkraft blir omsider ansett som et reelt alternativ til energi som produseres av kull, olje, naturgass eller anriket uran. Dette skiftet virker nå helt essensielt for at vi skal oppnå en mer bærekraftig ressursbruk på jordkloden. Fremme registrerer at satsingen på fornybar energi er sterkt økende, og antyder at dette bare er starten:

– Vi er en del av en bevegelse. Akkurat som mobilrevolusjonen på 90-tallet, foregår det nå en energirevolusjon hvor fornybar energi tar over mer og mer.

God hjelp fra tidligere kollegaer
For fem år siden, før hun startet i Scatec Solar, jobbet Fremme som prosjektleder i Terramar AS (nå Atkins Norge AS). Nettverket hun etablerte og erfaringene hun gjorde seg i denne perioden, nyter hun fortsatt godt av i dag.

– Jeg lærte at ingen jobb gjøres alene, at ingenting er solo-drift. Denne verdien har jeg tatt med meg videre. I Scatec Solar er det det menneskelige – i tillegg til det tekniske – som er avgjørende for om vi lykkes, sier hun.

Noen av Atkins’ fagkonsulenter i prosjektledelse bidrar også på prosjektene til Scatec Solar.

– Det er både hyggelig, inspirerende og faglig givende å samarbeide med konsulenter fra Atkins. Deres metodikk, systemer og profesjonelle tilnærming er en stor ressurs, avslutter Fremme.