Menu
deisgn-kunst-bergen

Se filmen om Bergens nye kunst- og designhøgskole

Den nye kunst- og designhøgskolen i Bergen åpnet offisielt i oktober. Milliardprosjektet har blitt gjennomført med nye arbeidsmetodikker som Systematisk Ferdigstillelse og Lean i prosjekteringsfasen. Nå kan du se Atkins’ egen film om dette spennende arbeidet.   

Mange aktører har bidratt til å realisere planene om et nybygg for Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen, med Statsbygg (byggherre), Atkins Norge (prosjekt- og prosjekteringsledelse), Snøhetta (arkitektur og landskap), Rambøll (rådgivende ingeniører) og Fylkesnes (byggeledelse) som noen av de mest sentrale. Ved semesterstart i høst flyttet 350 studenter inn i nybygget på 14 500 kvadratmeter i Møllendal.

 

Lean-prosjektering for første gang i Norge

Atkins Norge har vært med som prosjektledere for Statsbygg gjennom hele planleggings-, prosjekterings- og byggeprosessen. I forbindelse med dette arbeidet er nye arbeidsmetodikker tatt i bruk.

– Dette er så vidt vi vet første gang i Norge at Lean-metodikk ble tatt i bruk allerede i design- og prosjekteringsfasen. Derfor måtte vi utvikle en strategi for Lean prosjektering og implementere den i organisasjonen. Det handler om kontinuerlig forbedring, flyteffektivitet og prosesstenkning. Stikkordet er å skape gjennomsiktighet, der alle kan se hva de andre gjør, sier Sven Wertebach i Atkins Norge.

 

Tok i bruk ny veileder

I tillegg har aktørene benyttet Systematisk Ferdigstillelse i sitt samarbeid. Denne metodikken sikrer at sluttproduktet er det kunden faktisk har bedt om, ved hjelp av stegvise prosesser, tidlig testing og delleveranser gjennom hele prosjektets levetid. Sammen med ÅF Advansia har Atkins laget en veileder for hvordan norsk byggebransje kan ta i bruk Systematisk ferdigstillelse, og denne har vært benyttet i arbeidet med prosjektet. 

– Vi tror disse arbeidsmetodene har gitt viktige bidrag til at prosjektet nå er levert på tid, til budsjett og med høy kvalitet. Tett og godt samarbeidet mellom aktørene har vært en suksessfaktor. De gode erfaringene vi har gjort oss underveis, har vi allerede tatt med videre til andre prosjekter, sier Per Roger Johansen i Atkins Norge.

I forbindelse med prosjektet, har Atkins Norge laget en film hvor sentrale prosjektdeltakere forteller hvordan de nye arbeidsmetodene er tatt i bruk i prosessen. Filmen kan du se her, i fullversjon på 19 minutter eller en kortere versjon på 3 minutter.

 

Fullversjon:

Kortversjon:

 

Les også en tidligere artikkel om prosjektet her.