Menu
tema-960x300

Seks nye kvinner til Atkins

De nye kreftene som nå beriker Atkins og selskapets kunder, er alle kvinner mellom 31 og 49 år med innholdsrike CVer. Felles for dem alle er solid arbeidserfaring etter endt høyere utdannelse, og ønsket om å bidra i store, spennende og samfunnsnyttige prosjekter.

– Atkins er et selskap som ønsker å bidra til en samfunnsmessig endring og utvikling. Det synes jeg er gode verdier, sier en av de nye ansatte, Aino Bjørnstad, og suppleres av Karoline Hauge Olsen:

– At Atkins hadde en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av Operaprosjektet er god nok grunn for meg til å ville jobbe her, bedyrer hun. Hennes ambisjon er at hun en gang i fremtiden selv er prosjektleder for et signalbygg.

Prosjektdronninger
Prosjektledelse er ingen ukjent disiplin for de seks, og spennende prosjekter har også preget arbeidshverdagen deres tidligere. Lena Erichsen var prosjektøkonom i Statsbyggs daværende største prosjekt i byggefase, Høgskolen i Bergen.

– Prosjektet ga meg utfordringer på flere områder og som en del av prosjektleder- gruppen opparbeidet jeg meg en bred og relevant kompetanse innen prosjekt- styringsfaget som jeg nå tar med inn i Atkins-prosjekter, sier Lena Erichsen.

Astrid Nyeng har blant annet jobbet i Skatteetaten, Siemens og Storebrand. Sivilingeniøren har over 10 års erfaring som prosjektleder, blant annet ledelse av strategiske internettprosjekter hos If og ledelse av store og komplekse IT-prosjekter i Skatteetaten.

– Jeg håper at jeg kan få brukt den kompetansen jeg har opparbeidet meg gjennom mange år som prosjektleder, samtidig som jeg lærer noe nytt gjennom samspill med nye kollegaer og nye oppdragsgivere, sier trønderen.

Det kommer hun nok til å gjøre, for oppdragene står i kø for de nye ansatte, som alle er engasjert i prosjekter for Atkins’ kunder. Aino Bjørnstad ble raskt engasjert i arbeidet med nytt regionalt laboratoriesystem for Helse Sør-Øst. Bjørnstad forteller at hun ønsket seg til et mindre miljø:

– Det fristet å jobbe i et mindre selskap med tettere bånd til kollegene. Atkins har et godt rykte i markedet innenfor prosjekt- og programledelse, og jeg opplever allerede stort engasjement og høyt kompetansenivå, sier hun.

Karoline Hauge Olsen deler betraktningen: – Jeg valgte Atkins blant annet på grunn av selskapets gode omdømme og høye profesjonalitet. Jeg hadde utelukkende hørt positive ting, og ønsket meg et arbeidssted med passe mange kolleger og fokus på internmiljø, forteller Karoline, som har studert både Bygg og Miljøteknikk ved NTNU og Master of Business Administration.

Miljøfokus
I likhet med Karoline, er de andre fem tungt utdannet. Merete Saugestad er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU, og har siden tatt flere kurs innen økonomi og ledelse ved BI. De tre siste årene har hun bodd i Perth, Australia hvor hun blant annet har studert fag med fokus på bærekraft, energi og miljø.

Miljø er også et felles stikkord for en del av de nye Atkinserne. I kraft av å være sivilingeniør, ønsket Astrid Lodgaard å bidra til et bedre miljø, og tok derfor jobb hos elbilselskapet Think, der hun var med å utvikle de første elektriske bilene som hadde krasjsikringssystem. Deretter gikk veien til konsulentselskapet Rail-X og jernbanesektoren.

Merete Saugestad på sin side, har store ambisjoner både på samfunnets, Atkins’ og egne vegne:
– Jeg drømmer om å levere samfunnsnyttige prosjekter med god økonomisk lønnsomhet og samtidig sterke miljømessige gevinster, eksempelvis et kollektivsystem som gjør at selv slabbedasker som meg velger å la bilen stå!