Menu
news_insights_banner - Analyse2

Senior beslutningsstøtte

Er du glad i analyser? Synes du beslutninger ofte blir tatt på for spinkelt grunnlag?

Senior beslutningsstøtte

Atkins Norge er et ledende selskap innen alle aspekter av prosjektarbeid; tidligfaseevalueringer, planlegging og gjennomføring. I mer enn 30 år har vi bistått oppdragsgivere med ledelse og styring av komplekse og samfunnskritiske prosjekter. Sentralt i dette er ulike former for beslutningsstøtte som estimering, planlegging, analyser (tid, kost, lønnsomhet, porteføljer) og kvalitetssikring.

Vi vil ha deg med på laget!

Vi har et sterkt fagmiljø innen beslutningsstøtte, med lang kontinuitet, spennende og varierte oppgaver og fokus på å videreutvikle metoder og modeller for å gi våre kunder best mulig grunnlag for å ta krevende og kritiske beslutninger. Nå opplever vi stor etterspørsel og vil ha med deg på laget!

Dine kvalifikasjoner

Vi tilbyr

Om Atkins

Atkins er en av verdens største rådgivere innen design, prosjektering og prosjektledelse knyttet til infrastruktur, bygg og teknologi. Vi har rundt 50.000 kolleger verden over. Vårt mål er å skape en verden som er mangfoldig, bærekraftig og med levende samfunn som fungerer bedre for alle.

Spørsmål om stillingen
Daniel Mohn, Analysesjef, Daniel.Mohn@atkinsglobal.com, +47 474 07 809

Send din søknad her

Søknadsfrist: 15. august.