Menu
Offentlig_transport (ekstra-liten)

Sjefen reflekterer – annerledes, utfordrende og spennende tider! 

2020 har ikke vært som andre år. Heldigvis har vi et offentlig Norge som gjennom året har vist handlekraft og evnet å kombinere behovet for smittevern med behovet for å ‘holde hjulene i gang’ i samfunnet.

I Atkins Norge jobber vi på oppdrag for både offentlige og private oppdragsgivere. Vi er imponert over hvordan disse har vist styrke og klart å holde trykket oppe gjennom disse månedene. Ingen av våre prosjekter har blitt stoppet, noen få har blitt utsatt, men de fleste gjennomføres som planlagt. Det er vi glade for. Til tross for at arbeidshverdagen har endret seg, har produktiviteten holdt seg stabil.

Men vi ser også endringer. Vi ser store, offentlige aktører som reorganiserer seg og et marked i forandring; private aktører som konsolideres og nye aktører som får fotfeste i Norge. På vår hjemmebane møter vi nå konkurrenter som vi først og fremst kjenner fra andre deler av verdikjeden, men som har tilpasset seg dagens etterspørsel. Vi ser at kontraktene som settes ut blir større, og at stadig fler er totalentrepriser og samspillskontrakter. Vi ser et politisk fokus på samferdsel, og i forslag til Statsbudsjett 2021 er det bevilget ca. 80 mrd NOK til samferdselssektoren. Vi tror at ringvirkningen av dette vil slå positivt ut, både for sektoren og for Atkins.

I samferdselssektoren ser vi samtidig en dreining mot kortere utredninger og mer fokus på kostnadseffektivitet. Målet er å få mer vei og bane for pengene og gjennomføre prosjektene med mindre bruk av tid og ressurser, samtidig som kvaliteten skal ivaretas.

Vi ser endringer, og vi tenker –  bra! For behovet for endring dukket ikke opp i mars i år. Behovet for endring er pågående og fokus på økt effektivitet kontinuerlig. Med megatrender som økt befolkningsvekst, urbaniserig, digitalisering og globalisering, og behovet for et mer bærekraftig samfunn, trenger vi endring. Hvis vi ønsker oss noe annet enn det vi har i dag, må vi jobbe på en annen måte enn det vi gjør i dag. Vi tror 2020 har fungert som en katalysator for nettopp dette.

Som konsulenter er vi i Atkins fortrolige med endring vi mener det er nødvendig og vi trives med det. Totalt sett gjør det oss bedre!

 

Ta kontakt med Magnus Eriksson på Bobby.Bastviken@atkinsglobal.com for kommentarer eller spørsmål.

Illustrasjon: Shutterstock.com