Menu
Prosjekt-baerekraft (liten)

Sjefen reflekterer – tre tips for mer bærekraftige prosjektresultater

Som bærekraftansvarlig, prosjektleder, mamma til tre og over middels glad i naturopplevelser, er jeg opptatt av prosjekter og verdiskaping bidrar til en mer bærekraftig og miljøvennlig utvikling. Derfor har jeg tenkt mye på hvordan vi konkret kan lede prosjekter slik at vi oppnår mer bærekraftige resultater. Her deler jeg mine tre beste tips!

Enten vi skal utvikle en ny tjeneste, bygge et nytt bygg eller gjøre en større organisasjonsmessig endring, organiserer vi gjerne oppgaven som et prosjekt. Vi tenker i faser som planlegging, gjennomføring og overlevering, definerer opp mål for prosjektets leveranser og mål for hva prosjektet skal bidra til over tid (gevinster), og vi setter opp en prosjektorganisasjon. Dette er en effektiv måte å skape resultater og verdier. Hvordan du kan sørge for at prosjekt-resultatet blir enda mer bærekraftig?

Tips 1 – Få oversikt over virksomhetens overordnede ambisjoner knyttet til bærekraft og miljø

De aller fleste virksomheter har en strategi, policy eller plan knyttet til bærekraft eller miljø. Ofte ligger den åpent på virksomhetens egne internettsider. Sett deg inn i dette for å forstå hvordan kjernevirksomheten er knyttet sammen med miljømessige og sosiale muligheter og risikoer. Ta med deg denne forståelsen når prosjektet skal beskrives.

Tips 2 – Tenk bærekraft og miljø når prosjektet beskrives

I den tidlige fasen av et prosjekt er det fokus på å beskrive prosjektet tydelig slik at man er trygg på at man svarer ut behovet. Men det er fort gjort at man blir veldig opptatt av det konkrete resultatet prosjektet skal levere (for eksempel en ny skole eller en ny løsning for digital undervisning), hva det vil koste og hvor raskt man kan levere. Da er det viktig å løfte blikket og passe på at man husker på virksomhetenes overordnete ambisjoner, også de knyttet til bærekraft og miljø. På hvilken måte kan dette komme til syne i det konkrete prosjektet? Hvordan kan det konkrete prosjektet levere på de overordnede ambisjonene? Hva betyr det for valg av løsning? Det dreier seg ikke om å endre prosjektet fullstendig, men om å se prosjektet og de ønskede resultatene i lys av hva virksomhetens ønsker å oppnå på bærekraft- og miljøfronten. Vær konkret, og inkluder mål knyttet til bærekraft og miljø i prosjektmålene.

Tips 3 – Still krav til leverandører knyttet til miljø og bærekraft

Veldig ofte er en investering eller en anskaffelse en vesentlig del av prosjektet, enten det dreier seg om et bygg, en IT-løsning eller konsulenttjenester. Fordi det man kjøper gjerne er en nøkkelkomponent i prosjektresultatet, og fordi en stor andel av prosjektbudsjettet brukes på anskaffelsen, har det stor betydning hva slags krav til bærekraft miljø man stiller i anskaffelsen. Man kan både stille krav til varene man kjøper og til hvordan virksomhetene man kjøper fra opererer. Dette vil ha positive bærekraft- og miljømessige resultater for både ditt konkrete prosjekt og for utviklingen i leverandørmarkedet.

Lykke til med mer bærekraftige prosjektresultater!

For mer informasjon, kontakt vår bærekraftsansvarlig Merete Saugestad på merete.saugestad@atkinsglobal.com

Illustrasjon: Shutterstock.com