Menu
difi

Skal bidra til mer bærekraft i offentlige IKT-anskaffelser

Difi vil sikre sterkere fokus på miljø og samfunnsansvar i offentlige IKT-anskaffelser.  Atkins bistår i arbeidet som skal ende opp i standardiserte miljøkriterier og veiledning om samfunnsansvar for offentlige IKT-innkjøpere.

Frem mot jul skal Atkins utarbeide en rapport som vil danne utgangspunktet når Difi og deres ekspertgruppe utarbeider kriterier og veiledning for miljø og samfunnsansvar i IKT-anskaffelser. Disse vil være nyttige for offentlige innkjøpere på ulike forvaltningsnivåer. Rapporten skal gi en helhetlig oversikt over miljøbelastningen i IKT-anskaffelser, samt risiko for brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter.

– Vi skal få oversikt over kategorier og omfang av ulike produkter og tjenester i offentlige IKT-anskaffelser, og kartlegge miljøbelastninger og sosiale utfordringer knyttet til disse. Offentlige anskaffelser utgjør rundt 500 milliarder kroner årlig. Håpet er at våre analyser kan bidra til at det offentlige Norge klarer å stille krav som gjør at anskaffelser blir grønnere og tar mer sosialt ansvar, sier Merete Saugestad som leder arbeidet fra Atkins’ side.

– For å nå mål om utslippskutt og sosialt ansvar må norske kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter bidra. En stor andel av utslipp stammer fra varer og tjenester som kjøpes inn, uttaler Difis prosjektleder Sarah Sinnathamby.

– Difi er glad for å samarbeide med Atkins i dette prosjektet, legger Sinnathamby til.  

Atkins Norge har de siste årene jobbet systematisk med å øke sin kompetanse innen bærekraftige løsninger og å integrere dette perspektivet i prosjekter og oppdrag.

– Vi har alltid vært opptatt av samfunnsnytte i oppdrag, bransjer og markeder vi har vært engasjert i. Derfor var det ekstra gøy å vinne et oppdrag hvor bærekraft er hovedtema. Jeg tror vi vant fordi vi har den riktige kombinasjonen av fagkunnskap innen IKT, bærekraft og anskaffelser, sier Saugestad.