Menu
ren_by

Slik kan Oslo bli Europas reneste by

En ny organisasjon som får det overordnede ansvaret for renholdet i byen, kan bli sentral når Oslo skal nå ambisjonen om å bli Europas reneste by. Ny smart­ teknologi med blant annet «intelligente avfallsdunker» vil stå sentralt i en slik satsing.

Dette er essensen i prosjektet «Ren By Oslo» sin anbefaling. Hvor en slik organisasjon blir plassert, er det nå opp til politikerne å avgjøre. Jan Hauger, engasjert Ruskengeneral siden 2009, leder prosjektet «Ren By Oslo» som har hatt oppdraget med å legge frem forslag til hvordan arbeidet bør organiseres og finansieres.

Det hele startet for fire år siden, da Bymiljøetaten ble oppfordret av daværende miljøbyråd Ola Elvestuen til å komme med forslag til hva man kunne gjøre for å løse byens tiltagende renholdsproblem. Dette fikk Hauger ansvaret for.

– Som Ruskengeneral undrer jeg meg over det store antallet aktører som har ansvar for renhold i det offentlige rom. Det komplekse bildet med uklare grensesnitt skaper en «pekelek» i miljøene, der ingen vil ta ansvaret dersom det er tvil om hvem som har det. Oslo blir ikke renere på den måten. I stedet for å sitte på hver vår tue og tenke ut løsninger for effektivt renhold, må vi tenke nytt – og vi må tenke nytt sammen, slår Hauger fast.

En effektiv og rendyrket organisasjon
For å illustrere utfordringen: Blant dem som har ansvar for renhold av ulike deler av bymiljøet i dag finnes de femten bydelene, Bymiljøetaten i Oslo, Oslo Havn, Renholdsetaten, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Oslo VAV, Sporveien og Ruter. Ren By Oslo-prosjektet foreslår å opprette en egen organisasjon med det overordnede ansvaret for renholdet.

– Vi har blitt bedt om å løfte blikket og se 10-15 år frem i tid. Oslos befolkning forventes å vokse med 150-200 000 i denne perioden. Mer bruk av byen, for eksempel med nye parkanlegg, skaper nye behov for miljø- og kostnadseffektivt renhold. Vi har tro på en liten, rendyrket og effektiv organisasjon, med teknologiske ambisjoner og mulighet til å både bevilge penger til tiltak og å kreve at ting blir gjort.

Intelligente avfallsdunker
Noe annet prosjektorganisasjonen har stor tro på, er teknologiske muligheter som med stort hell allerede er tatt i bruk i byer som blant annet Stockholm og Uppsala. Det handler ikke minst om såkalt intelligente avfallsdunker.

– Oslo kommune har ansvaret for 32 ulike typer dunker, og mange av disse er utdaterte. I stedet for å bruke masse penger på å kjøre rundt og sjekke halvfulle dunker, må vi utnytte ny teknologi. De solcelledrevne avfallsdunkene vi har sett på, sier selv fra når det nærmer seg tid for tømming, slik at man bare trenger å tømme dem ved behov. De har innebygget komprimator som gjør at de kan svelge seks ganger sitt eget volum.

I tillegg er det lukkede beholdere, slik at ingen uvedkommende kan spre søppelet rundt, forteller Hauger.

– Erfaringen fra byer som har innført disse er at transportbehovet i forbindelse med tømming reduseres med 80 prosent. Det sparer miljøet for masse belastning, og med lavere driftskostnader sparer man raskt inn investeringen, legger Jørgen Hals fra Atkins til. Han har vært en del av prosjektorganisasjonen siden starten i september 2015, og beskriver avfallsproblematikken som svært interessant å jobbe med.

– Det er et spennende tema, og får vi gjennomslag for å investere i den nye teknologien, tror vi effekten kan komme i løpet av veldig kort tid. Vi har møtt en utrolig positiv holdning hos både etater og næringsliv – alle vil være med på å gjøre Oslo til Europas reneste by, konstaterer Hals.

Vil engasjere innbyggerne
Rusken har blitt et velkjent innslag i Oslos bybilde i de 40 årene som har gått siden den da nyvalgte ordfører Albert Nordengen tok initiativ til å opprette informasjons- og holdningskampanjen for å gjøre byen renere.

I 2015 deltok rundt 300 000 av byens innbyggere på ulike Rusken-aktiviteter, og går det som Ruskengeneral Hauger håper, vil Ren By Oslo-prosjektet bidra til at enda fler engasjerer seg i byen sin.

– Det holdningsskapende arbeidet vi i Rusken har stått for – i skoler, barnehager og blant folk generelt – vil fortsatt være avgjørende. Vi må kunne forvente at innbyggerne bidrar i enda sterkere grad enn før. Klarer vi å synliggjøre at byen blir renere, vil terskelen bli høyere for å kaste ting, tror Hauger, som også mener det kan være på sin plass med et sterkere «ris bak speilet».

– Ja, jeg syns vi er litt for snille i dag. Årlig samles det inn 711 tonn avfall som har havnet utenfor avfallsbeholderne, og slik kan det ikke fortsette. Oslovakter med myndighet til å skrive ut forsøplingsgebyrer som svir litt, syns jeg er en god idé. Se på Manhattan – der har de innført et gebyr på 150 dollar, og bydelen skinner mer enn noen gang. Vi må ha både mennesker og teknologi med på laget for å nå målsettingen, konkluderer han.