Menu
star-960x300

Står sterkere sammen

 

De ansatte tilbringer mesteparten av tiden utenfor kontoret fordi de er ute på oppdrag. Likevel har selskapet klart å skape et genuint og godt miljø i lokalene på Lysaker.

– Jeg har aldri opplevd lignende arbeidsmiljø. Alle er kompetente og har stor tro på seg selv og prosjektene sine, samtidig som de viser omsorg og genuin interesse for sine kollegaer, sier Ingrid.

– Kombinasjonen av god fleksibilitet, spennende arbeidsoppgaver og komplekse problemstillinger gjør Atkins til en bra arbeidsplass. Her er det lite personlig prestisje. Vi har alle et felles mål – den beste løsningen for kundene våre, opplyser Lars.

– Når du kommer på jobb i Atkins blir du ofte møtt med en klem. Den gode stemningen var utslagsgivende for at jeg takket ja til jobben. Folk støtter hverandre og har ekte interesse for hvordan det går på hverandres prosjekter, påpeker Hanna.

Godt samhold 

Felles for de tre er at de synes det er koselig å komme inn døra på jobb.

– Du føler nesten ikke at du er på jobb, fordi du har det så gøy her. Kollegene mine er flinke til å ta vare på hverandre i hverdagen, sier Lars.

– Vi har god kultur for å rose hverandre på intranettet hvis noen har gjort noe bra, mener Hanna. Når man jobber i store og komplekse prosjekter kan tidsfristene bli korte, arbeidsdagene lange og stressnivået høyt.

– Selv etter intense uker der man blir sliten, er dette bare med på å styrke samholdet vårt enda mer. Vi gjør hverandre gode, forteller Ingrid.

Erfaringsoverføring og fleksibilitet Ledelsen er opptatt av å ha et spenn i alder på de som jobber i selskapet.

– Seniorene er unge til sinns og alle er opptatt av erfaringsoverføring som er verdifullt både for den enkelte og for selskapet som helhet, sier Ingrid. Hun peker på glimtet i øyet som et annet kjennetegn ved Atkinsere.

– Her er det ålreit å være konsulent, også etter at du har fylt 60 år. Seniorkompetansen benyttes for alt den er verdt i krevende kundeoppdrag. Samtidig er det mulig å få tilrettelagt for fleksibilitet i arbeidssituasjonen ved behov. Det er positivt for både seniorer og oss andre, sier Hanna.

Åpen dør 
– Siden vi tilbringer mest tid utenfor kontoret, kommer lederteamet innom når du er ute hos kunder for å se hvordan du har det. Dette er svært oppmuntrende, sier Hanna.

Trekløveret er også enige om at lederne alltid er tilgjengelige for de ansatte.

– Lederteamet har alltid åpen dør, og du forstyrrer aldri. Det er godt å vite at det alltid finnes en person å sparre med dersom du står fast, sier Ingrid.

– Jeg synes også at det er et bra tegn at det sirkuleres i ledergruppa. Lederne er dyktige på salg og skaffer mange spennende prosjekter i tillegg til at de har en prosjektfaglig tyngde. Det beste kvalitetstegnet er at folk som har sluttet tidligere kommer tilbake etter å ha jobbet et annet sted, avslutter Lars.