Menu
vurderinger-960x300

Strategiske vurderinger i tidligfase ved Oslo universitetssykehus

Atkins bistår Oslo universitetssykehus i arbeidet med strategiske avklaringer og planlegging av et fremtidig sykehus. Sykehuset planlegges i samarbeid med Universitetet i Oslo og Oslo kommune, og har et 2030-perspektiv. Foreløpig investeringsnivå er indikert til 15-20 mrd.

Prosjektet som betegnes «Idéfase OUS – Campus Oslo» er første trinn i planleggingsprosessen, og skal utarbeide beslutningsunderlag for hvilke utviklingsalternativer som skal videreføres i en konseptfase. Prosjektets omfang tilsier at dette ikke bare er planlegging av det fremtidige sykehuset men også av byutvikling i de berørte områdene.

Atkins arbeid er strategisk orientert og inkluderer både utforming og vurdering av ulike alternative virksomhetsmodeller for sykehuset og byutvikling i sykehusets nærområde. Atkins har bistått med: