Menu
styrking-960x300

Styrking av investeringsprosesser og prosjektledelse i Bymiljøetaten, Oslo kommune

Atkins har bistått Bymiljøetaten i Oslo kommune med forbedring av prosessene knyttet til porteføljestyring og prosjektledelse. Bymiljøetaten gjennomfører hvert år et stort antall investeringsprosjekter innen samferdsel, idrett, byrom og friluftsområder.

Atkins har bistått med etablering av rutiner og metoder for porteføljeplanlegging og –styring, samt kompetansehevning innen prosjektgjennomføring.

Hensikten er å:

Atkins har også bistått i å lede noen av utbyggingsprosjektene, herunder: