Menu
sterk-960x300

Styrking av konkurransekraft og markedsposisjon i industri i sterk endring

Luftfartsindustrien i Europa er i betydelig endring gjennom nye og strenge EU krav til flysikkerhet, miljø, kosteffektivitet og kapasitet. Kravene medfører kostnads­effektivisering, endrede arbeidsprosesser og nye tekniske løsninger for tjenesteleverandørene. Avinor gjennomfører nødvendige tilpasninger gjennom et overordnet program med et sett med prosjekter som i sum vil styrke virksomhetens konkurransekraft og markedsposisjon i en industri i endring.

Atkins har bistått Avinor med: