Menu
ahus-960x300

Sykehuspartner i Ahus IKT 2011

Ahus2011 ble etablert som et resultat av hovedstadsprosjektet i Helse Sør-Øst, der det ble besluttet at Akershus universitetssykehus (Ahus) skulle utvide sitt opptaksområde med 160 000 personer, samt overføring av ti behandlingsenheter til Ahus.

IKT-prosjektet skulle sikre at nødvendig pasientinformasjon var tilgjengelig for brukerne ved Ahus, og at alle nye Ahus-ansatte ved nye lokasjoner som ble overført fra OUS, fikk nødvendige IKT-verktøy for å kunne utføre sitt arbeid.

Prosjektet var kritisk for at Ahus skulle kunne håndtere det nye pasientgrunnlaget, og hadde en meget stram tidsplan. Det ble stilt store krav til god håndtering av ulike leverandører og samarbeidspartnere. Korrekt overføring av data og ivaretakelse av sensitiv informasjon var avgjørende. Prosjektet ble gjennomført på plan.

Atkins har bistått Ahus med: