Menu
refarming-960x300

Refarming GSM900

Telenor gjennomførte prosjektet Refarming GSM900 for å ivareta myndighetspålagt frekvensomlegging i 900 MHz-båndet. Hensikten var å tilrettelegge for teknologinøytrale konsesjoner. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt melom Telenor, NetCom og Mobile Norway opp mot Post og Teletilsynet. Atkins hadde rollen som prosjektleder med ansvar for hele gjennomføringen, herunder koordinering med NetCom, Mobile Norway og Post og Teletilsynet.

Omleggingen omfattet en 9-trinns omleggingsprosess, der NetCom og Telenor la om en andel frekvenser annenhver gang i en på forhånd avtalefestet prosess. Mobile Norway var påvirket av omleggingene og hadde behov for tett koordinering, men la ikke selv om noen frekvenser. Omleggingen ble fortløpende rapportert til Post og Teletilsynet gjennom en på forhånd avtalefestet prosess. Prosjektet omfattet også eopprydding i mobilnettet, samt HW og SW oppgraderinger.