Menu
atkins-engineering

Engineering

Test caption

Med ledelseskraft og lokal kunnskap fra Norge kombinert med tverrfaglig global ekspertise, tilbyr SNC-Lavalin Atkins digitale Engineering-tjenester som er trygge, bærekraftige og effektive. Slik bygger vi fremtidsrettede og solide infrastrukturløsninger, til beste for våre kunder og samfunnet.   

Vi har betydelig erfaring med ledelse og gjennomføring av tekniske prosjekter innen infrastruktur for jernbane, både i Norge og internasjonalt. Hos oss finner du drevne prosjekt- og prosjekteringsledelsesressurser med inngående kjennskap til norske forhold, samt omfattende kapabilitet innen de jernbanetekniske fagområdene.

Våre ingeniører har utstrakt og verdifull erfaring fra relevante prosjekter i Norge og i utlandet. En av ressursene som kommer norske kunder til gode er SNC-Lavalin Atkins´ Global Design Centre (GDC), som gjennom tverrfaglig engasjement i mangfoldige baneprosjekter på alle kontinenter besitter unik kompetanse. I tillegg til å være en betydelig ressursleverandør, er GDC konsernets pådriver for innovasjon og beste praksis på arbeidsprosesser og løsninger innen dette området. 

Engineering-tjenestene fra SNC-Lavalin Atkins utnytter alle mulighetene digitale verktøy og modeller gir. Tett samhandling med våre andre forretningsområder, samt med fremragende eksterne samarbeidspartnere, sikrer effektive, forutsigbare og kostnadsbesparende prosjekter.

 

Leder for forretningsområdet

Christer Faanes Johansen
Mobil: 909 48 998