Menu
1_1_tjenester_project-management

Project Management Consultancy

Atkins er et av landets fremste selskaper innenfor prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, prosjektevaluering og prosjekteringsledelse. I en årrekke har vi bistått våre kunder med store og samfunnskritiske prosjekter innenfor helse, bygg og byutvikling, samferdsel og offentlig sektor. 

Siden oppstarten som Terramar AS i 1987 har vi bidratt til våre kunders suksess med krevende prosjekter og anskaffelser. 50–70 prosent av verdiskapingen i Norge gjøres gjennom prosjekt som arbeidsform, og Atkins bidrar til samfunnsmessig og industriell verdiskaping ved å kombinere forretningsforståelse med evne til å utvikle og gjennomføre prosjekter og programmer som er viktige for våre kunders forretning, eksistens og omdømme.

Vi bistår våre kunder med å utrede og utvikle prosjektmuligheter, inkludert vurderinger og kvalitetssikring av ideer og forslag, analyse av kommersielle forhold og utarbeidelse av en troverdig plan for gjennomføring og realisering av gevinster. Når prosjektet skal gjennomføres kan vi ta det totale ansvaret for å lede gjennomføringen (leveransebaserte oppdrag), eller støtte kundens egen prosjektleder med metodikk og spisskompetanse innen prosjektarbeid (bistandsbaserte oppdrag).

Vi evaluerer prosjekter og programmer for å sikre at de planlegges og gjennomføres i tråd med definerte forutsetninger, premisser og rammer. Og vi vurderer gjennomførbarhet, leder prosjektering og planlegger hvordan kompleks infrastruktur og teknologi som binder samfunn og land sammen skal fungere optimalt for å sikre bærekraftig utvikling og vekst – lokalt og globalt.

I tillegg til lokal kompetanse og erfaring opparbeidet over flere år, henter vi innsikt og erfaringer fra de mest innovative og trendsettende prosjektene som gjennomføres av SNC-Lavalin Atkins verden over. Det tette samarbeidet med våre andre forretningsområder sikrer også at vi kan gi et enda bredere tilbud enn tidligere. Dette gir våre kunder tilgang til relevant ekspertise og internasjonal beste praksis i sine prosjekter.

Les om noen av prosjektene vi har bidratt til.

 

Director Project Management Consultancy

Magnus Eriksson
Mobil: 922 39 518