Menu
prosjektevaluering-910x380

Prosjektevaluering

Prosjektevalueringer skal sikre at prosjekter og programmer planlegges og gjennomføres i tråd med definerte forutsetninger, premisser og rammer – og gjennom dette bidra til å styrke kundens forretning, eksistens og omdømme.

Prosjektevalueringer favner gjennomgang av prospekter, kvalitetssikring av beslutningsunderlag forut for investering, og tredje parts revisjoner av prosjekter under gjennomføring.

Vi har siden juni 2000 hatt rammeavtale med Finansdepartementet på kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter (over 750 mill. kr.) før disse fremlegges for Regjering (KS1) og Storting (KS2) for beslutning om videreføring.