Menu
MG_0438c-910x380

Prosjektgjennomføring

Prosjekter og programmer etableres og gjennomføres i tråd med overordnede mål og strategier, samt kundens retningslinjer for god virksomhetsstyring.

Etablering favner utarbeidelse av styrende dokumenter, organisering og planer for gjennomføring. Gjennomføring favner ledelse og styring av avtalte arbeider innenfor definerte rammer for kostnad, fremdrift, kvalitet og risiko.

Vi tar det totale ansvaret for gjennomføring av prosjekter (leveransebaserte oppdrag) eller støtter kundens egen prosjektleder med metodikk og spisskompetanse innen prosjektarbeid (bistandsbaserte oppdrag).