atkins-Rail-Consultancy-2

Rail Consultancy

Som SNC-Lavalin Rail & Transit har vi i over ti år hatt en betydelig tilstedeværelse i Norge innenfor fagområdene jernbane, t-bane og trikk. Vi har støttet kunder i gjennomføringen av flere store nasjonale jernbaneprosjekter, med teknisk ekspertise og rådgivning som omfatter alle aspekter innen rullende materiell, infrastruktur og signal.

Den norske jernbanesektoren er inne i en spennende periode, med rivende utvikling på mange områder. Med en unik kombinasjon av lokal ekspertise og global kompetanse skreddersyr vi vårt tjenestetilbud til kundens individuelle krav. Våre dyktige konsulenter skaper strategiske, ingeniørrettede og teknologiske løsninger for alle typer skinnegående transport, med overordnet mål om å levere innovative, kommersielle og kundefokuserte løsninger som overgår kundens forventninger. Tett samarbeid med de andre forretningsområdene sørger for helhetlige løsninger hvor alle hensyn kan ivaretas.

Innenfor rullende materiell tilbyr vi et bredt spekter av tjenester for persontog, trikk, t-bane, godstog og skinnegående arbeidsmaskiner. Vår kompetanse omfatter alle faser av materiellets livssyklus – fra strategi, utredning, spesifikasjon og anskaffelse, via drift- og vedlikehold og videre til utfasing av materiellet. 

Signalsystemer er et annet voksende område, og våre spesialiserte konsulenter har kompetanse innenfor hele spekteret av eksisterende signalanlegg, moderne ERTMS og CBTC-systemer. Våre integrerte kontrolløsninger inkluder ombordutstyr, moderne og tradisjonelle signalsystem, automatiserte kontrollsystemer på t-bane- og jernbaneinfrastruktur, sentraliserte trafikksentraler, og kommunikasjon og informasjonssystemer.

Våre tjenester dekker i tillegg all fast infrastruktur som er tilknyttet jernbanesystemet, fra bygninger og konstruksjoner som verksted og depoter, til sporelementer som skinner og kontaktledningsanlegg. I tillegg tilbyr vi transportrådgivning innen teknikkskifte, investeringsbehov for infrastruktur og rullende materiell, samt bistand i forbindelse med nye lover og regler. 

Les mer om forretningsområdet og prosjekter vi har bidratt til her.

Leder for forretningsområdet er:
Karin Johansson
Epost: Karin.Johansson@snclavalin.com
Tlf: 905 66 062