Menu
gjennomgang-960x300

Uavhengig gjennomgang av internasjonale utbyggingsprosjekter

En norsk industriell aktør ekspanderer i utlandet gjennom joint venture utbyggingsprosjekter. Prosjektene ledes fra bedriftens hovedkontor i Norge, men arbeidet utføres i hovedsak av internasjonale entreprenører og innleide lokale konsulenter. Virksomheten har sterk posisjon og organisasjon i hjemmemarkedet, men er relativt ukjent og har kun et lite, nyetablert kontor i landet hvor det aktuelle utbyggingsprosjektet skal gjennomføres.

Prosjektet har møtt særskilte utfordringer knyttet til partnerskap, komplekst interessentbilde, leverandørmarked og lokalt regelverk. Bedriften har ikke benyttet de aktuelle entreprenører, leverandører og konsulenter tidligere. Ledergruppen ønsket derfor en uavhengig gjennomgang for å sikre at bedriften har god kontroll med gjennomføringen av prosjektet.

Atkins har bistått virksomheten med: