Menu
utbygging-960x300

Utbygging av fremtidens energiløsninger

Hafslund Varme er Norges største leverandør av fjernvarme. Virksomheten er ledende innenfor utbygging og drift av infrastruktur for elektrisitet og fjernvarme og ser det som en del av sitt samfunnsansvar å sørge for god tilgjengelighet og høy leveringssikkerhet på disse områdene.

Fjernvarme er etterspurt som et konkurransekraftig, komfortabelt og miljøvennlig alternativ for nye og eldre bygg, både nærings- og boligbygg. I de senere årene har selskapet distribuert i underkant av 1,8 TWh fjernvarme per år til næringsbygg/offentlige bygg, borettslag og småhuskunder i Osloregionen.

Atkins har bistått virksomheten med: