Menu
utredning-960x300

Utredning for nordiske og alpine grener i OL 2022

Atkins var ansvarlig for utredningsoppdraget for nordiske og alpine grener, og bistod i utredning av deltaker- og medielandsby, samt IBC/MPC (presse-/mediesenter). Utredningen er en del av konseptvalgutredningen som OL22 utarbeider i forbindelse med OL-søknaden i 2022.

Utredningene bestod i å kartlegge behov og tilknyttede investeringer for å tilfredsstille de krav som stilles til en olympisk arena i 2022. Utredningen inkluderer estimering av tilknyttede driftskostnader og en analyse av mulig tippemiddelfinansiering knyttet til de enkelte anlegg.

Utredningen inkluderte arenaer tilknyttet Holmenkollen, Hafjell, Kvitfjell og Norefjell, samt flere alternativer knyttet til oppbygning av deltaker-, medielandsby og IBC/MPC.