Menu
forstaa-menneskene

– Vi må forstå både mennesket og teknologien

Det vil ikke gå mange år før førerløse ­biler og andre selvgående kjøretøy for alvor gjør sitt inntog i trafikkbildet. Norge er blant landene som har store ­ambisjoner på området. I Storbritannia leder Atkins flere ­forskningsprosjekter som ser på hvordan såkalte ­CAV-er (til­koblede og selvstyrte kjøretøy) kan ­integreres på best mulig måte. Kunnskapen vil også komme norske kunder til gode.

– Dette handler minst like mye om mennesket som om teknologien. For å forstå implikasjonene av dette må vi se på virkningen slike kjøretøy vil ha på by- og transportsystemer, men aller mest fundamentalt må vi forstå hvordan ­menneskene vil interagere med, enga­sjere seg i og dra nytte av disse tekno­logiske fremskrittene, understreker Lee Woodcock, Global Product Director for Intelligent Mobility i Atkins.

En ledende aktør

Aller først: CAV-begrepet (Connected and Autonomous Vehicles) referer både til tilkoblede og selvstyrte kjøretøy. Til­koblede kjøretøy har nettbasert teknologi som gjør at de kan kommunisere med hverandre og omverdenen. Innebygd GPS er et eksempel på at slik teknologi allerede finnes i mange biler og benyttes av mange, selv om de ikke nødvendigvis har tenkt over hva det innebærer.
Men her handler det fortsatt om å hjelpe sjåføren med informasjon som gjør det enklere å ta riktige avgjørelser. Selvstyrte kjøretøy kan derimot ta egne avgjørelser i trafikken, og i prinsippet kjøre på egen hånd.

– Atkins skal hjelpe våre kunder å forstå og utnytte potensialet som ligger i disse nye og voksende teknologiene. Men ikke bare det, i tillegg til å fortsette som konsulenter vil vi også være en ledende aktør i forskning innenfor CAV-om­rådet, og ligge helt i front på utvikling av nye løsninger og tjenester. Med vår deltakelse i disse prosjektene sitter vi midt i det som skjer, og kan hjelpe kundene våre å tilpasse seg de sosio­logiske og teknologiske endringene, forteller Woodcock.

Innovativ forskning

Prosjektene han snakker om kalles Venturer og Flourish, og består begge av brede konsortier på tvers av hele transportsektoren. Førstnevnte ser ­spesielt på aksept og tillit blant mennesker til den nye teknologien, og i området rundt Bristol i England prøvekjøres det nå førerløse biler på private veier som en del av forskningen. I Flourish ser man også på cyber-sikkerhetsaspekter, ­bysystemer og har et spesielt fokus på den eldre delen av befolkningen.

– Begge er fortsatt i en relativt tidlig fase, men vi har allerede interessante ­resultater fra en del av Venturer-­prosjektet som har sett på prosessene som skjer når kontrollen av en selv­kjørende bil overføres mellom data­maskin og menneske.

I tillegg til disse to prosjektene bistår Atkins det britiske Department for Transport (DfT) med en studie av hvordan førerløse biler vil kunne påvirke kø og trafikktrykk på motorveier og i bymiljøer. Det overordnede utgangspunktet for alle prosjektene er at dette dreier seg om helt nye teknologier og løsninger, der ingen ennå har alle svarene. Og det er her Atkins vil ta en ledende rolle – både i Storbritannia og internasjonalt.

– Vi skal utnytte vår kunnskap og erfaring, spesielt fra transportsektoren men også fra sikkerhetsområdet, for å sikre at våre kunder kan navigere riktig og videreutvikle seg i dette landskapet. Hva betyr dette for en transportoperatør, for en infrastrukturutvikler, eller for en utvikler av kjøretøyer? Alle vil oppleve at ny teknologi og menneskers nye forventninger til transport vil endre deres forretning fundamentalt.

Forventer rask utvikling

Woodcock understreker at utviklingen skjer i ulikt tempo. Han tror at det for tilkoblede kjøretøyer, som allerede er utbredte, vil skje mye på svært kort tid.

– Jeg forventer en ny bølge av til­koblede tjenester i kjøretøy de neste 12-18 månedene, for å hjelpe mennesker på reisen, forbedre sikkerheten, redusere kø og forbedre luftkvaliteten. Selvstyrte kjøretøyer er litt mer komplisert og vil ta lengre tid. For full autonomi, hvor du kan lese bøker eller epost mens bilen kjører, tror jeg vi snakker nærmere 2030 enn 2020.

– Men det vil skje, og det vil skje ­relativt raskt. Det handler heller ikke bare om biler på veier. Vi har alle­rede selv­kjørende tog og metroer, og dette kan lære oss mye. Å studere ­transisjoner mellom ulike selvgående transportformer er en naturlig del av bildet.

Global posisjon

Storbritannia er langt fra det eneste landet der Atkins ligger i forkant og bidrar til utvikling på CAV-området. I Dubai deltar man i arbeidet med å nå ambisiøse mål om at 25 prosent av alle reiser skal være førerløse innen 2030. Og i USA gjennomføres flere innovative prosjekter på tilkoblede kjøretøy.

– Vi tar en global posisjon i den CAV-reisen som foregår nå. Kunn­skapen og lærdommen tar vi gjerne videre til våre kunder i Norge, for å hjelpe dem å navigere i dette kom­plekse og voksende området, avslutter Lee Woodcock.

forstaa-menneskene_2