Menu
konsern-960x300

Virksomhetsforbedring i stort norsk konsern

Atkins har bistått et stort norsk konsern med analyse, planlegging og tilrettelegging av et virksomhetsovergripende effektiviseringsprogram som bedret virksomhetens økonomiske resultat med flere hundrede millioner kroner per år over en treårsperiode. Konsernet har en meget sterk posisjon i sitt marked og har betydelig grad av internasjonal eksponering.

Effektiviserings­programmet adresserer effektivisering i virksomhetens hovedprosesser og støtteprosesser, og favner potensiale for økte inntekter så vel som reduserte kostnader. Arbeidet er gjennomført i en trinnvis prosess, med kartlegging av potensialer for resultatforbedring, validering og analyse (økonomi, usikkerhet), og gjennomføring. Arbeidene gjennomføres som et helhetlig program med et betydelig antall underliggende prosjekter. Atkins har bistått konsernledelsen med: