Connecting people, data and technology to transform the world’s infrastructure

We make the world work better for all, with services and technologies that radically transform the lived environment

OM OSS

LOKAL RÅDGIVER MED GLOBALT PERSPEKTIV

Verden er i kontinuerlig endring. Vi stiller med ledende kompetanse og ekspertise for å hjelpe våre kunder med å levere nye og innovative løsninger. Målet vårt er å skape en verden som er mangfoldig, bærekraftig og med et levende samfunn som fungerer bedre for alle.
Les mer

MARKED OG TJENESTER

VI BYGGER ET SMARTERE, TRYGGERE OG MER BÆREKRAFTIG SAMFUNN

Med bred kompetanse og kapasitet leverer vi ekspertise til alle faser av komplekse prosjekter. Vi sikrer moderne, digitale og bærekraftige prosjekter i et livsløpsperspektiv.

BÆREKRAFT

VÅR PLAN FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID

Vi vil gjøre en forskjell! Vi skal ta kloke valg basert på kunnskap, erfaring og høye ambisjoner. Gjennom våre prosjekter og oppdrag skal vi bidra til en bedre framtid for jorda vår og for oss som lever her.
Les mer

NYHETER

Høst_CBK

Taksonomien skal definere hva en bærekraftig aktivitet er. Vær fremoverlent – la våre spesialister hjelpe deg med å innfri EUs taksonomi i fremtidige prosjekter.

87451_atkins_0753

Geo er en fremtidsrettet avdeling med spisskompetanse innenfor alle geo-relaterte problemstillinger.

rc_87451_atkins_1314

Atkins Norge har bistått Bane NOR med RAMS- og kvalitetsledelse under oppgraderingen av signalanlegget på Høvik stasjon.