Connecting people, data and technology to transform the world’s infrastructure

We make the world work better for all, with services and technologies that radically transform the lived environment

OM OSS

LOKAL RÅDGIVER MED GLOBALT PERSPEKTIV

Verden er i kontinuerlig endring. Vi er en partner som gjennom fagekspertise, effektive prosesser og optimale verktøy legger til rette for at våre oppdragsgivere er rustet for å møte fremtidens utfordringer lokalt og globalt.
Les mer

MARKED OG TJENESTER

VI KOMBINERER LOKAL FAGEKSPERTISE MED INTERNASJONAL KUNNSKAP

Vi er stolte av å være en del av et globalt konsern som gjennom fremtidsrettet fokus på blant annet bærekraft og digitalisering, legger til rette for at våre oppdragsgivere lykkes med sine prosjekter i et livsløpsperspektiv.

BÆREKRAFT

VÅR PLAN FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID

Vi vil gjøre en forskjell! I vår globale kampanje, Engineering Net Zero, nådde vi målsettingen om at våre tjenester ble karbonnøytrale i 2021! Vi jobber nå videre for netto nullutslipp i 2030. 
Les mer

NYHETER

web_fossAtkins

Atkins Norge utfordrer virsomheter til å sette mer fokus på å gå fra ord til handling slik at de også oppnår sine bærekraftsmål i praksis.

web_shutterstock_1968250909

Flere sykehus i Helse Sør-Øst er i gang med å prøve ut nye, fremtidige arbeidsprosesser for lukket legemiddelsløyfe før de tas i bruk i hele regionen.

Utbygging av bybanen

Atkins har bistått Vestland Fylkeskommune med ledelse, og utførelse av arbeidet med jernbanesikkerhet ved Bybanen Utbygging.

MicrosoftTeams-image

Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning er ett av de største løftene i spesialhelsetjenesten både for å bedre pasientsikkerheten og digitalisere siste del av pasientjournalen.

Tog (type 73) ved byggegrop Oslo S

Resultat av dette prosjektet: reisetiden med tog mellom Oslo S og Ski stasjon blir redusert fra dagens 22 – 35 minutter til 11 minutter for direktetogene på Follobanen.

Nye lokaltog

Atkins har laget og videreutviklet SharePoint-sidestruktur for Norske tog.