Category:

Atkins Norge har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal heller ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, posisjoner og rekruttering.

Atkins Norge AS er opptatt av å tilby like muligheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet ønsker å fremme likestilling og likeverd, og å bidra til like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Selskapet planlegger å videreføre de iverksatte tiltakene vedrørende likestilling som beskrevet ovenfor. For øvrig har selskapet fokus på å styrke rekrutteringen av kvinner. Selskapet følger også konsernets policy, standarder og tiltak.

Likestillingsstatistikken for 2021 for Atkins Norge

Gender Equality Statistics – 2021

 

  Females Males
Gender Balance * 38% (36) 62% (58)

 

New employees* 37% (10) 46% (17)

 

Wage growth increase

 

1.71% 1.69%
Difference in agreed fixed average salary between female and male – Senior level** On average females salary is 95% of males average salary
Difference in agreed fixed average salary between female and male – Mid level** On average females salary is 102% of males average salary
All staff agreed fixed average salary between female and male On average females salary is 93.6% of males average salary

 

*Of those declaring gender, as of x

**Sample size must be 5 plus employees

Engineering a better future for our planet and its people requires a team united both by exceptional talent and the ability to recognise and reflect the needs of the society they serve. Such talent is challenging to find, and that’s why we as an industry have long recognised our responsibility to attract as wide a pool of talent as possible into the world of engineering.

More information on our Equality, Diversity & Inclusion strategy can be found here