BÆREKRAFT, KLIMA OG ANSVAR

Det å ta ansvar i forhold til bærekraft og klima står sentralt i vår forretningsstrategi. I praksis betyr det at vi jobber målrettet med å bidra til mer bærekraftige resultater for våre oppdragsgivere og samfunnet for øvrig. Vi er til enhver tid oppdatert på EUs taksonomi og FNs bærekraftsmål, og legger til rette for bærekraftig utvikling i alle prosjekter vi er en del av.

Bærekraft er ingen quick-fix! Og det må vi ta på alvor. Les mer her

Ønsker du å vite mer om hvordan Atkins kan bidra til å hjelpe dere med å lykkes med bærekraftige prosjekter, ta kontakt med Flemming Idsøe bærekraftansvarlig i Systra Norge

BÆREKRAFT

VI BYGGER BRO MELLOM STRATEGIER OG RESULTATER

For å sikre at våre prosjekter er så bærekraftige som mulig, bruker vi en rekke ulike verktøy. Ved oppstart av hvert oppdrag kartlegger vi kundens ambisjoner og mål med tanke på klima og natur ved hjelp av «Sjekkliste ved oppstart av oppdrag/prosjekter». Deretter analyserer vi oppdragets påvirkning på områdene energi, klima, forurensning, økologisk mangfold, vann, materialbruk, transport, helse, likeverd og samfunn. Denne analysen vedlikeholdes og utvikles gjennom hele oppdraget, og legger grunnlaget for de tiltak vi implementerer i prosjektet.

For å sikre gode underlag for beslutninger, analyserer vi også dagens og fremtidens risiko knyttet til klimaendringer. Vi bruker en egenutviklet metode kalt Carbon Value Engineering for å kartlegge klimafotavtrykket og prioritere de tiltak som gir størst effekt. Vi har mange gode resultater å vise til, ta kontakt med oss for en uformell prat.

FNs BÆREKRAFTSMÅL

FNs bærekraftsmål bidrar til endring i rammebetingelsene i offentlig og privat sektor. Krav til grønn vekst og teknologiske nyvinninger påvirker måten vi lever på og valgene vi tar. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle kunnskap og banebrytende løsninger for å ivareta klima og natur i våre prosjekter – som vi kan implementere hos oppdragsgivere. Dette bør du høre mer om! Kontakt vår bærekraftansvarlig, Flemming Idsøe, direkte her.

BÆREKRAFT SOM KONKURRANSEFORTRINN

Fremtidens forbrukere trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det leder næringslivet i retning av ikke bare vektlegge finansiell avkastning, men også å ta et sosialt ansvar som påvirker strategi, markedsføring og valg av samarbeidspartnere.
Ta kontakt med oss i Systra for å høre hvordan vi kan hjelpe dere med å jobbe aktivt for å redusere eget klimavtrykk.

TJENESTER

PROJECT MANAGEMENT
CONSULTANCY

Les mer

RAIL CONSULTANCY

Les mer