Menu
atkins-magnus-eriksson

Bli kjent med vår nye direktør for Project Management Consultancy

Project Management Consultancy er den største av Atkins’ tre forretningsenheter i Norge. Vi har nå ansatt en ny direktør med ansvar for bygge den solide posisjonen de har i markedet videre.

­­Magnus Eriksson blir ny direktør av PMC – en enhet som har tilbydd de beste prosjektmedarbeiderne til norske oppdragsgivere siden 1987 innen samferdsel, bygg og byutvikling. Han har klare ambisjoner for hvordan denne posisjonen kan videreutvikles med han som direktør.

– Vi skal forløse potensialet i å tilhøre et globalt konsern ved å utvikle våre medarbeidere i et globalt fagmiljø og tilby internasjonal spisskompetanse, sier han.

Eriksson kjenner godt til Atkins sin virksomhet, og kommer fra stillingen som leder for markedsområdet i offentlig sektor i Atkins, hvor fokuset har vært digitalisering av offentlige virksomheter. I tillegg har han ti års erfaring med konsulentvirksomhet i Norge, og bakgrunn fra forsvarssektoren i Sverige og Norge – blant annet flere operative stillinger, og som spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet.

– Mye av det jeg kan om ledelse har jeg lært i Forsvaret. Der er det alfa omega å gi den enkelte medarbeider mulighet til å utvikle seg og ta ansvar, samt etablere et velfungerende team. Det er erfaring jeg tar med meg inn i jobben som leder for PMC, sier han.

Ambisjoner om mer internasjonal kompetanse

Atkins er et av verdens ledende konsulentselskaper innen design, ingeniørtjenester og prosjektledelse. På verdensbasis har selskapet tilstedeværelse i mer enn 50 land, og en kjernesak for den nye direktøren er å utnytte det globale nettverket Atkins er en del av.

– Med 50.000 ansatte på verdensbasis og en rekke anerkjente referanseprosjekter, kan vi tilby våre norske oppdragsgivere unik internasjonal erfaring og spisskompetanse. Ikke minst innenfor digitalisering og bærekraft, forklarer han.

– Å utnytte det globale nettverket handler ikke bare om å trekke på internasjonal kompetanse. Det handler også om å gi medarbeiderne muligheter for utvikling og utveksling i et internasjonalt miljø, legger han til.

Legger vekt på faglig utvikling

Eriksson er opptatt av å gi sine medarbeider mer enn lønn og gode pensjonsordninger.

– For at vi som arbeidsgiver skal være attraktiv må vi tilby faglig og individuell utvikling. Vår filosofi er at hvis du setter kvalitet og utvikling fremst vil de gode resultatene følge etter, forklarer han.

Atkins jobber med noen av de største offentlige aktørene i landet. Det gjør at vi kan tilby våre konsulenter muligheten til å faktisk gjøre en forskjell – om det så er gjennom et bygg- eller et IKT-prosjekt.

– Ønsket om å drive samfunnet fremover er felles for alle våre medarbeidere, avslutter Eriksson.

Kontakt

Vil du vite mer om arbeidet til Atkins og Project Management Consultancy? Magnus prater gjerne med deg.

Telefon: 922 39 518

E-post: magnus.eriksson@atkinsglobal.com