«The Mother»  

Den ni meter høye bronseskulpturen «The Mother» har endelig fått sin plass i blomsterenga på Inger Munchs brygge.  

Les mer

Fjernledelse i en virtuell verden

Prosjektsjef Niels Philipsen fra Atkins Danmark har virkelig fått testet sin fleksible tilnærming til prosjektledelse rundt utbygging av Follobanen og Oslo S. Her deler han sine erfaringer.

Les mer

DP 92 – Ullevål sykehus

Oslo Universitetssykehus HF har rehabilitert 3. og 4.etasje av bygg 20 ved Ullevål sykehus til å huse poliklinikk i 3.etasje og kontorlokaler i 4.etasje. Atkins…

Les mer
Bygg og byutvikling // miljø

Trygve Lies Plass

Gjennom smart, bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling ville Bymiljøetaten i Oslo gjøre Trygve Lies Plass på Furuset til et grønt mobilitetssenter, tilrettelagt for både gående, syklende, busser og t-bane. En stor plan- og designkonkurranse ble arrangert, med Atkins som prosjektleder.

Les mer
Bygg og byutvikling // miljø

Ren By Oslo

Med prosjektet «Ren By Oslo» ville Bymiljøetaten i Oslo legge til rette for å gjøre hovedstaden til Europas reneste by. Smart teknologi og effektiv organisering er viktige stikkord for løsningene prosjektet foreslår. Atkins har hatt en sentral rolle i prosjektorganisasjonen.

Les mer
Bygg // Bygg og byutvikling

Oslo Skatehall

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF bygger Oslo Skatehall på Voldsløkka. Anlegget vil være en viktig møteplass for unge, og bidra til å dekke det økende behovet for lavterskeltilbud og uorganisert idrett. Det arkitektonisk spennende prosjektet er gjennomført med høy grad av brukermedvirkning, og Atkins har hatt prosjektledelsen.

Les mer