Vi bidrar til bedre helsetjenester

I Systra Norge er det mange hjerter som banker for IKT og systemer som bidrar til et mer effektivt helsevesen. Vi motiveres av å jobbe i prosjekter som sikrer endring, fremdrift og løsninger, – og som resulterer i stor samfunnsnytte!

Les mer