Rapport – Hvordan vi jobber ift Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er kortnavnet på «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og den gjelder fra 1. juli 2022.

Les mer

Vi bidrar til bedre helsetjenester

Vi motiveres av å jobbe i prosjekter som resulterer i stor samfunnsnytte. Vår oppgave å sikre endring, fremdrift og løsninger som bidrar til et mer effektivt helsevesen.

Les mer