RAMS-arbeid på Follobanen

Resultat av dette prosjektet: reisetiden med tog mellom Oslo S og Ski stasjon blir redusert fra dagens 22 – 35 minutter til 11 minutter for direktetogene på Follobanen.

Les mer
Installasjon av ERTMS i tog

Prosjektering og installasjon av ERTMS

Signalfeil har i mange år vært en utfordring for jernbanesystem i flere land. ERTMS er initiert av EU som et felles europeisk system for å standardisere signalisering og trafikkstyring på jernbanen i hele Europa.

Les mer

Arbeidsmaskiner til T-banen

Atkins bistår med erfarne rådgivere for å utarbeide teknisk beslutningsunderlag og gjennomførelse av anskaffelser for arbeidsmaskiner til T-banen.

Les mer