Arbeidsmaskiner til T-banen

Atkins bistår med erfarne rådgivere for å utarbeide teknisk beslutningsunderlag og gjennomførelse av anskaffelser for arbeidsmaskiner til T-banen.

Les mer

Oppgradering av Lillestrøm stasjon

Atkins har på oppdrag fra Bane NOR utarbeidet en hovedplan med tilhørende detaljplan for å sikre bedre og universell tilgjengelig tilkomst til alle plattformene på…

Les mer