Oppgradering av Lillestrøm stasjon

Atkins har på oppdrag fra Bane NOR utarbeidet en hovedplan med tilhørende detaljplan for å sikre bedre og universell tilgjengelig tilkomst til alle plattformene på…

Les mer

Hvorfor er beslutninger vanskelige?

Atkins Norge AS har tung faglig kompetanse og lang erfaring med gjennomføring av ulike former for analyser og beslutningsstøtte, særlig i tilknytning til KS-ordningen på…

Les mer