Hvorfor er beslutninger vanskelige?

Atkins Norge AS har tung faglig kompetanse og lang erfaring med gjennomføring av ulike former for analyser og beslutningsstøtte, særlig i tilknytning til KS-ordningen på…

Les mer