Fjernledelse i en virtuell verden

Prosjektsjef Niels Philipsen fra Atkins Danmark har virkelig fått testet sin fleksible tilnærming til prosjektledelse rundt utbygging av Follobanen og Oslo S. Her deler han sine erfaringer.

Les mer
Installasjon av ERTMS i tog

Prosjektering og installasjon av ERTMS

Signalfeil har i mange år vært en utfordring for jernbanesystem i flere land. ERTMS er initiert av EU som et felles europeisk system for å standardisere signalisering og trafikkstyring på jernbanen i hele Europa.

Les mer

Anskaffelse av flytog

Norges raskeste tog! Dette er tog som er godkjent for kjørehastighet på opptil 245 km/t. Når togene kommer i full drift, vil Flytoget øke passasjerkapasiteten med ca. 50 %.

Les mer

Arbeidsmaskiner til T-banen

Atkins bistår med erfarne rådgivere for å utarbeide teknisk beslutningsunderlag og gjennomførelse av anskaffelser for arbeidsmaskiner til T-banen.

Les mer