Installasjon av ERTMS i tog

Prosjektering og installasjon av ERTMS

Signalfeil har i mange år vært en utfordring for jernbanesystem i flere land. ERTMS er initiert av EU som et felles europeisk system for å standardisere signalisering og trafikkstyring på jernbanen i hele Europa.

Les mer

Anskaffelse av flytog

Norges raskeste tog! Dette er tog som er godkjent for kjørehastighet på opptil 245 km/t. Når togene kommer i full drift, vil Flytoget øke passasjerkapasiteten med ca. 50 %.

Les mer

Arbeidsmaskiner til T-banen

Atkins bistår med erfarne rådgivere for å utarbeide teknisk beslutningsunderlag og gjennomførelse av anskaffelser for arbeidsmaskiner til T-banen.

Les mer

DP 92 – Ullevål sykehus

Oslo Universitetssykehus HF har rehabilitert 3. og 4.etasje av bygg 20 ved Ullevål sykehus til å huse poliklinikk i 3.etasje og kontorlokaler i 4.etasje. Atkins…

Les mer