DP 92 – Ullevål sykehus

Oslo Universitetssykehus HF har rehabilitert 3. og 4.etasje av bygg 20 ved Ullevål sykehus til å huse poliklinikk i 3.etasje og kontorlokaler i 4.etasje. Atkins…

Les mer
Bygg og byutvikling // miljø

Trygve Lies Plass

Gjennom smart, bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling ville Bymiljøetaten i Oslo gjøre Trygve Lies Plass på Furuset til et grønt mobilitetssenter, tilrettelagt for både gående, syklende, busser og t-bane. En stor plan- og designkonkurranse ble arrangert, med Atkins som prosjektleder.

Les mer
Bygg og byutvikling // miljø

Ren By Oslo

Med prosjektet «Ren By Oslo» ville Bymiljøetaten i Oslo legge til rette for å gjøre hovedstaden til Europas reneste by. Smart teknologi og effektiv organisering er viktige stikkord for løsningene prosjektet foreslår. Atkins har hatt en sentral rolle i prosjektorganisasjonen.

Les mer
Bygg // Bygg og byutvikling

Oslo Skatehall

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF bygger Oslo Skatehall på Voldsløkka. Anlegget vil være en viktig møteplass for unge, og bidra til å dekke det økende behovet for lavterskeltilbud og uorganisert idrett. Det arkitektonisk spennende prosjektet er gjennomført med høy grad av brukermedvirkning, og Atkins har hatt prosjektledelsen.

Les mer
Beslutningsstøtte // Bygg og byutvikling

Kanalbyen i Kristiansand

Kristiansand Havn KF ønsket å transformere den 58 mål store «Silokaia»-tomta til Kanalbyen, en ny bydel med boliger, butikker og næringsdrift. Atkins bidro med beslutningsgrunnlag som gjorde det enklere å velge riktig gjennomføringsstrategi for byutviklingsprosjektet.

Les mer