Email

For mer informasjon om sektorene vi jobber i og hva vi tilbyr, ta kontakt med oss for en uformell og hyggelig prat.

firmapost@atkinsglobal.com

Kontorsted

Besøksadresse

Lilleakerveien 6D
0283 Oslo

Telefon: (+47) 67 11 15 00
E-post: firmapost@atkinsglobal.com

Postadresse:

Postboks 438
1327 Lysaker

soap2day
google maps plugin html

Ledelse og administrasjon

Magnus Eriksson
Daglig leder
Mobil: 922 39 518

firmapost@atkinsglobal.com

Kontaktpersoner forretningsenheter

PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY (PMC)

Hans Huse
Direktør PMC
Mobil: 922 66 713

Magnus Hanæs
Leder Bygg og Byutvikling
Mobil: 926 40 475

Tonje Bay-Eriksson
Leder Helse
Mobil: 957 60 769

Daniel Mohn
Leder Beslutningsstøtte og Analyse
Mobil: 474 07 809

Astrid Arnesen
Leder Samferdsel og Infrastruktur
Mobil: 924 01 692

Kontaktpersoner forretningsenheter

RAIL CONSULTANCY (RC)

Thorbjørn Løken
Director Rail Consultancy
Leder Rullende Materiell
Mobil: 991 54 104

Line Christensen
Leder Infrastruktur og Signal
Mobil: 405 12 941