HVORFOR ER DET BRA Å JOBBE I SYSTRA? «Is!», svarer Marie 4 år. «Gode kollegaer og spennende oppgaver», svarer pappa Magnus Hanæs, leder for bygg og byutvikling hos Systra Norge.

Marie og pappa Magnus, som har vært i foreldrepermisjon, var innom kontoret. Vi satt oss ned og tok en kaffe og en is. Marie fikk to is, og synes «pappas jobb er verdens beste!» 4-åringens spontane reaksjon fikk oss til å tenke på Systra Norge som arbeidsplass.

Vi kunne skrevet om mange gode grunner til hvorfor det er bra å jobbe i Systra Norge, men tenkte det er mest naturlig at de ansatte snakker for seg selv, så vi samlet en gruppe og stilte de følgende spørsmål:

– Hvorfor har du valgt å jobbe i Systra?

Nils Olav Sørgård, prosjektleder

Eg begynte i Atkins Norge, nå Systra, både på grunn av den faglige kompetansen og det sosiale i selskapet.

Det er ein innarbeidd kultur med å dele erfaringar og av sin eigen kompetanse for å bistå kvarandre. Ein får moglegheiten til å både heve og bidra med vår eigen kompetanse gjennom fagarenaer, kurs og kompetanseområder.

Noko av det viktigaste for meg er det sosiale og kollegiale på jobb, og med stadig nye og kreative sosiale arrangement føler ein seg aldri åleine og alltid ein del av fellesskapet.

Aino Bjørnstad, prosjektleder

Aino Bjørnstad

Systra Norge er en utrolig spennende arbeidsplass som med sitt gode nettverk muliggjør utfordrende oppdrag. Jeg har siden 2014 vært i Skatteetaten og fått være med på å bidra hos en kunde som ligger helt i front av digitaliseringen av offentlig sektor.

Aino Bjørnstad snowboard

I Systra Norge står fagkompetansen sterkt forankret i selskapets kultur og verdier.

Jeg har fått muligheten og bevegelsesrommet til å ta en masterutdannelse hvor jeg også har fått intern veiledning i prosjektoppgaven underveis. Dette har vist seg lærerikt for både selskapet, ledelsen og meg selv.

Karianne Bjørn, prosjektleder

Karianne Bjorn

Jeg starter i Atkins Norge, nå Systra,  i 2019 fordi jeg ønsket å jobbe et sted jeg kunne utvikle meg som prosjektleder. Her er det et sterkt faglig miljø der jeg blir utfordret gjennom spennende og varierte oppdrag.

Karianne Bjorn

Det jeg setter mest pris på er kulturen og miljøet. De ansatte blir tatt vare på og det er fokus på åpenhet og god takhøyde, der det skal være rom for alles meninger. I tillegg er Systra Norge full av trivelige, engasjerte og interessante mennesker, og det tilbys mange morsomme og interessante arrangement. Dette er spesielt viktig siden de fleste av oss jobber ute hos kunde.

Christoffer Hove Amdam, prosjektleder

Christoffer Hove Amdam

Ekstremt dyktige kollegaer og en kultur der alle deler alt er hovedårsakene til at jeg trives godt i Systra Norge.

Jeg har fått muligheten til å utvikle meg innenfor flere spennende fagfelt, blant annet strategi, ledelse og anskaffelser.

Høsten 2020 ble jeg valgt som de ansattes hovedtillitsvalgt. Dette har gitt meg et enda bredere nettverk i selskapet, samt muligheten til å komme tett på ledelsen. Vervet har gitt meg innsikt i hvordan både ledelsen og de ansatte fokuserer på å etterleve selskapets verdier, videreutvikle allerede høy kompetanse og kommunisere på tvers i selskapet.

Det siste året har jeg hatt rollen som prosjektansvarlig i seksjon for idrettsprosjekter i Bymiljøetaten. Rollen innebærer blant annet porteføljeansvaret for flere ulike prosjekter og prosjektledere, samt oppfølging av andre sentrale oppgaver som seksjonen får tildelt. Det er å få være med å bidra til lokale idrettsprosjekter, gir meg både spennende og meningsfylte arbeidsdager.

Sosiale arrangement som eksempelvis fagarenaer og litt mer uformelle studieturer (både inn- og utland) er noe jeg setter stor pris på!

Knut Egil Harto, prosjektleder

Knut Egil Harto

Etter å ha jobbet i mange år som prosjektdirektør og portefølje ansvarlig for store internasjonale selskaper og med store prosjekter, var jeg «moden» for å gjøre noe annet.

Jeg ønsket å bruke min erfaring innenfor prosjektstyring og ledelse i andre sammenheng enn det jeg hadde gjort tidligere.

Knut Egil Harto på sykkel

Systra Norge er en utrolig spennende arbeidsplass som med sitt gode nettverk muliggjør spennende oppdrag. Her har jeg har jobbet med leveranser, hvor det internasjonale nettverket har vært involvert og vist hva vi kan levere sammen.

Viktig for meg er også det sosiale og kollegiale på jobb, og er en med på kreative sosiale arrangementer, blir en fort en del av et godt fellesskap.

Sana Khan, Senior konsulent/RAMS-spesialist

Sana Khan

Jeg startet i Atkins, nå Systra, i april 2020. Valget falt på en arbeidsgiver som har stor medarbeiderinvolvering i sin beslutningstaking og er en viktig aktør i markedet.

Det å løfte frem nyansatte er en annen kvalitet ved Systra jeg har satt pris på.

Sana KhanÅ gi tilbake til samfunnet er et livslangt personlig mål og det er ekstra givende å kunne jobbe for en bedrift som har kunder med viktige samfunnsansvar.

Kreativt tenking for å løse de store samfunnsproblemene vi står ovenfor er noe jeg ser frem til sammen med dyktige kollegaer i Systra.

Systra er god på å jobbe bevisst med medarbeiderengasjement i form av sosiale arrangementer og faglig påfyll. Et godt arbeidsmiljø er alfa omega for at jeg trives.

Cecilie Bjørnerud Knap, kommunikasjonssjef

Etter å ha jobbet mange år med kun fokus på det norske markedet, savnet jeg dynamikken i et større, internasjonalt selskap. Det å jobbe lokalt, samtidig som man kan jobbe med prosjekter på tvers av landegrenser er spennende.

I min jobb er det å bli kjent med menneskene og kulturen en veldig viktig del. I Europa jobber vi tett sammen om kommunikasjonsoppgaver, og det er inspirerende med nære kollegaer fra flere land og ulike miljø.

Det jeg er mest imponert over, er all fagkunnskapen i selskapet. Her har vi fageksperter innenfor alle områder, så alle kilder har vi internt. Det er luksus for en medierådgiver:-)

Et godt arbeidsmiljø med positive mennesker som heier på hverandre er grunnleggende her. Høsten 2022 produserte vi en merkevarefilm som forteller litt mer om oss. Sjekk den ut her

Vil du bli vår nye kollega?
Systra Norge jobber for å skape en spennende arbeidshverdag som gir rom for personlig og faglig utvikling. Bli en del av teamet! Se våre ledige stillinger her.

Er du ikke aktiv jobbsøker nå, men bare ønsker en uformell prat, så vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.