Sporveien AS har et verksted på Ryen som reparerer og utfører vedlikehold på trikk og
T-banemateriell. I forbindelse med en betydelig ombygging og restaurering, hadde verkstedet behov for oppgradering av utstyr og diverse anskaffelser for å få et oppdatert og godt fungerende verksted. Som en konsekvens av fokus på besparelser, økt kapasitet og sikring av løfteanordninger, genererte det også behov for å anskaffe utstyr som sikret den fremtidsrettede satsingen.

Store anskaffelser som krever god planlegging og kontroll

Som et resultat av arbeidet i dette prosjektet, bistod Atkins Sporveien med anskaffelse av:
Atten kraner, tolv løftebukker, en akselpresse, to lakkeringskabinetter og ett sandblåsingsanlegg.
I anskaffelsen av kraner og løftebukker, bidro Atkins også med utarbeidelsen av kravspesifikasjoner som var en del av forespørselsunderlaget for å kunne gjennomføre anbudskonkurransen.

Fem underleverandører sikrer kvalitet

På en av kranleveransene måtte det gjennomføres en minikonkurranse for anskaffelsen av seks konsoller. Disse konsollene skulle sørge for at utnyttelsesgraden til betongdekket, der det skulle plasseres seks søylesvingkraner, ble ivaretatt.

Atkins hadde ansvaret med å følge opp følgende  underleverandører som sikret kvalitet i alle ledd: Munch Cranes- AS (leverte kranene), IME Autolift AS (leverte løftebukkene), BBM S.p.A (leverte akselpressen), USI Italia S.r.l., (leverte lakkeringskabinettene), Vespa Sabbiatrici S.r.l. (leverte sandblåsingsanlegget) og Trosterud Mek. verksted AS (leverte konsollene).

Atkins aktiv partner i hele prosessen

Atkins deltok aktivt i hele tilbudskonkonkurransen på alle anskaffelsene. Vi deltok også i utvelgelse av leverandører, forhandlinger av tilbydere og med gjennomgang, og kvalitetssikring, av kontrakter. I samarbeid med prosjekteierne utarbeidet vi også mandater, prosjektplaner, risikoanalyser og interessentanalyser.

Totalverdien på alle anskaffelsene var ca 45 mill. NOK.

Atkins deltok aktivt i hele tilbudskonkonkurransen på alle anskaffelsene. Vi deltok i utvelgelse av leverandører, forhandlinger av tilbydere, og gjennomgang og kvalitetssikring av kontrakter. I tillegg til dette utarbeidet vi, i samarbeid med prosjekteierne, mandater, prosjektplaner, risikoanalyser, interessentanalyser med mer.

Om vår avdeling RailConsultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv. Les mer om oss her

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.