Mange år med målrettet arbeid for grønne transportløsninger i Oslo, ga resultater i 2019 ved at byen ble kåret til Miljøhovedstad. Prisen var en anerkjennelse fra EU om at Norge tar framtidas utfordringer på alvor. En ekstern internasjonal sammenling av 34 T-banesystemer fra 2018, plasserte T-banen i Oslo i verdenstoppen i produktivitet, vogntilgjengelighet og kostnadseffektivitet per kjørte kilometer.

Utbygging av linjenettet

T-banen har de senere år gradvis bygget opp sitt rutetilbud og har også planer fremover om å øke med ytterligere utvidelse av hovedstadens eksisterende linjenett.

I de langsiktige planene ligger blant annet utbyggingen av:
– Fornebubanen (tunnelbanelinje som anlegges mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum – beregnet å stå klar for åpning i 2027)
– Ny sentrumstunell (som vi gi økt kapasitet gjennom Oslo sentrum)
CBTC-prosjekt (overgang til et moderne kommunikasjonsbasert togstyringssystem på T-banen)
– Nye T-bane vogner

Som et resultat av dette arbeidet, har Sporveien behov for moderne og effektivt utstyr og maskiner som sikrer drift og infratrukturvedlikehold.

Omfattende anskaffelser av arbeidsmaskiner

T-banen har utarbeidet en utskiftnings-/anskaffelsesstrategi for arbeidsmaskiner (gule maskiner) med utsyr frem til 2030. Dette omfatter blant annet lastetraktorer, pakkmaskin, skinnepusser, hengere og brøyteutstyr.

I arbeidet med anskaffelsene av arbeidsmaskinene for T-banen, bistår vi i Atkins Sporveien med rådgivere for å utarbeide teknisk beslutningsunderlag og gjennomførelse av anskaffelsene.

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.

Les mer om vår avdeling Rail Consultancy her

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.