På oppdrag fra Bane NOR har Atkins Norge startet et Asset management oppdrag. Hensikten er å videreutvikle vedlikeholdsprogram gjennom blant annet RCM analyse.

RCM (Reliability Centered Maintenance) er en metodikk som baserer seg på innsamling av data, erfaringer, statistikk og egne vurderinger, for så å sette inn tiltak som sikrer at utstyret har riktig vedlikehold som balanserer kost, sikkerhet og tilgjengelighet.

Asset management er «koordinert aktivitet i en organisasjon for å realisere verdien av dens eiendeler». En av de viktigste fordelene med god Asset management er styrket konkurransedyktighet gjennom økt driftspålitelighet og forutsigbar produksjon.

I Atkins har vi bred erfaring med Asset management-rådgivning og nødvendig spisskompetanse som resulterer i en kvalitetsikret anbefaling til Bane NORs vedlikeholdsprogram, og tilrettelegging for kontinuerlig optimalisering av vedlikehold gjennom RAMS-prosessen.

Arbeidet er i gang, og vil pågå til alle delsystemene som inngår i ERTMS er analysert og tilordnet et vedlikehold. Dette er med på å sikre at vedlikeholdsaktiviteter fra RCM analysen, med tilhørende struktur funksjonsfeil, sviktmoder og sviktårsaker, blir implementert i Bane NORs vedlikeholdssystem (IBM – Maximo).

Kort om ERTMS og RAMS

ERTMS (European Rail Traffic Management System)

Signalfeil har i mange år vært en utfordring for jernbanesystem i flere land. ERTMS er initiert av EU som et felles europeisk system for å standardisere signalisering og trafikkstyring på jernbanen i hele Europa. Utbyggingen av ERTMS vil implementeres trinnsvis, og på sikt vil vi få et felles system som gjør det enklere for tog å krysse landegrenser. ERTMS vil også resultere i færre signalfeil og mer forutsigbar og punktlig jernbanetrafikk. Atkins har bistått Norske tog og Bane NOR med teknisk bistand og ekspertise på ombygging av togene med det nye signalanlegget ERTMS.Felles europeisk signalsystem effektiviserer jernbanen – Atkins Norge (atkinsglobal.no)

RAMS (Reliability (pålitelighet), Availability (tilgjengelighet), Maintainability (vedlikeholdbarhet), Safety (sikkerhet)
RAMS er pålagt gjennom både europeiske og nasjonale forskrifter og bidrar til å skape et godt og effektivt jernbanesystem. Veldig enkelt forklart handler det om å sikre at togene kommer fra A til B – trygt og i tide. I Atkins har vi kompetanse for rådgivning og gjennomføring av RAMS-prosesser i alle typer jernbaneprosjekter.
Satser stort i jernbanesektoren – Atkins Norge (atkinsglobal.no)

Kort om oppdraget

Prosjekt: Asset management
Kunde:
Bane NOR
Samarbeidspartnere: Siemens og Bane NOR
Oppstart: 2022

 

Om vår avdeling RailConsultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse, og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder. De ønsker å  gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv. Les mer om oss her

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.