Category:

Oslo kommune skal anskaffe 87 nye trikker innen utgangen av 2024.

Oslos innbyggere får nye trikker som skal trafikkere det fremtidige trikkenettet i Oslo. Bystyret i Oslo besluttet onsdag 16.desember at Sporveien Oslo AS skal kjøpe 87 nye trikker med en øvre kostnadsramme på over 4 milliarder kroner.

«Dette er en beslutning for historiebøkene og en milepæl for satsingen på fremtidens kollektivtrafikk i hovedstaden. Med 87 nye trikker vil vi kunne levere mer kapasitet og enda høyere kvalitet til passasjerene», sier sporveissjef Cato Hellesjø i en pressemelding.

Historisk satsing for grønnere by

Trikkeanskaffelsen er en del av et stort trikkeprogram. Dette støtter opp om Oslo kommunes klima- og energistrategi, som blant annet har som mål å gjøre Oslo til en grønnere by ved å redusere klimagassutslippene  i Oslo med 95 prosent innen 2030. I praksis betyr dette å begrense bruk av biler, redusere utslipp og satse mer på kollektivtransport.

Lavere energiforbruk og mer effektive trikker

Alle dagens 71 trikker skal erstattes med nye og moderne trikker, samtidig som trikkeflåten utvides. De nye trikkene vil få bedre kapasitet, være bedre tilpasset brukernes behov, ha et lavere energiforbruk og få vesentlig lavere vedlikeholdskostnader.

De nye trikkene har fått betegnelsen SL18.  Merkbar oppgradering er at de har seks doble dører på begge sider som gjør på- og avstigning mer effektivt. De har kapasitet til å romme 220 passasjerer, og de får plant gulv inn fra gaten som gjør at de er tilpasset barnevogn og rullestol. De er også mer enn 20 tonn lettere enn dagens SL95-trikker.

I dag er det møteforbud for trikker flere steder i Oslo og det gjør at den ene trikken må stoppe og vente til motgående trikk er passert. Det er blant utfordringene som nå endres.

Sporveien valgte CAF som produsent

Trikkene vil bli levert av den spanske produsenten CAF, og er av typen URBOS 100. Det er Sporveien som gjennomfører anskaffelsesprosjektet, og som er operatøren av trikker i Oslo.
Atkins er sterkt delaktig i prosjektet og vi har deltatt i evaluerings- og kontraktfasen frem til valg av leverandør.

I selve gjennomføringsfasen har vi deltatt med fagekspertise og vi er fortsatt aktive i prosjektet med fagpersonell innenfor flere teknikkområder, dokumentstyringssystem og kvalitetsledelse.

Teknisk kompetanse i bærekraftige prosjekter

Det å ta ansvar i forhold til bærekraft og klima står sentralt i vår forretningsstrategi, og vi er til enhver tid oppdatert på EUs taksonomi og FNs bærekraftsmål. Det å kunne jobbe målrettet gjennom å bidra med vår tekniske kompetanse i dette prosjektet i samarbeid med Sporveien, har gitt oss mulighet til å påvirke utviklingen for et mer bærekraftig samfunn.

Grønn fremtid med blå trikk

Med flere trikker, raskere av- og påstigning og raskere rutetider, vil kapasiteten bli bedre. Men noe som ikke endrer seg er at de nye trikkene får den lyseblå fargen som sine forgjengere. Med dette innkjøpet vil trikken fortsette å være et godt alternativ for passasjerende og være en viktig brikke i fremtidens klimahovedstad.

I dag har Oslo en trikkeflåte på 72 trikker. Flåten består av trikker fra to ulike årganger, SL 79 som hadde leveransestart i 1979 og SL 95 som hadde leveransestart i 1995.

Om vår avdeling RailConsultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv. Les mer om oss her

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.