Geo-avdeling i Atkins Norge

Geo er en fremtidsrettet avdeling innenfor Engineering i Atkins Norge. Her har vi samlet folk med spisskompetanse innenfor alle geo-relaterte problemstillinger. Videre tilbyr avdelingen tjenester innenfor rådgiving, prosjektering og uavhengig kontroll.

Geo har sterk faglig kompetanse innenfor bergmekanikk og geoteknikk med en unik lokalkunnskap. Vi bidrar med vår spisskompetanse og tverrfaglighet i utfordrende prosjekter innen samferdsel, tunneler, bygge- og anleggsprosjekter. Vi har fokus på kvalitet og er opptatt av å finne optimale og bærekraftige løsninger, i samarbeid med våre kunder.

Tjenester

 • Geoteknikk og naturfarer
 • Geologi, GIS og geokartlegging
 • Ingeniørgeologi og bergteknikk
 • Hydrologi og hydrogeologi
 • Miljørådgiving

 

Kompetanseområder

 • Geo-avdelingen hos Atkins Norge kombinerer lokalkunnskap med internasjonal erfaring. Her fra kontoret på Lysaker med seksjonsleder for geoteknikk, Patrizia Vitale.

  Grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger

 • Miljøtekniske grunnundersøkelser
 • Utarbeidelse av borplan
 • Geotekniske dimensjoneringsparametere
 • Anleggsgeoteknikk
 • Forankring i jord og berg
 • Fundamentering på land
 • Grunnforsterkning og sikring av byggegrop
 • Skadevurderinger i forbindelse med grunnforhold og grunnarbeider
 • Prosjektering og vurdering av sikringstiltak
 • Bergklassifisering, kartlegging og sikringsbehov (Q-systemet)
 • Numerisk modellering og SSI
 • Vurdering av naturfarer, risiko og sårbarhet

For mer informasjon ta kontakt med Patrizia Vitale, seksjonsleder for geoteknikk.
Patrizia snakker norsk, engelsk, fransk og italiensk og kan ringes på: + 47 469 18 473.