Category:

Lysaker, 5. juni 2015: Jernbaneverket har valgt Atkins for prosjektering og tilkopling av det nye signalsystemet for Follobanen til det eksisterende signalsystemet ved Oslo S.

Utfordringen ligger i å integrere teknologien i det nye signalsystemet på Follobanen med det eksisterende relébaserte signalsystemet på Oslo S. Det må gjøres store endringer i det eksisterende anlegget på Oslo S, og endringene må gjøres på en måte som sikrer oppetid i signalanlegget og robusthet i togfremføringen.

– Mye av arbeidet må gjennomføres i perioder hvor togtrafikken ikke går. Det blir en stor utfordring å prosjektere og gjennomføre arbeidsmengdene i løpet av disse korte periodene, sier Anne Margrethe Waage, leder for signal i Follobaneprosjektet.

– Atkins har tidligere jobbet med signalanlegget på Oslo S og vært med i planleggingen av Follobanen. De kjenner anleggene og teknologiene godt og har vist at de har unik kompetanse og erfaring på disse systemene. Ressursene de har stilt til rådighet betyr mye for valget av Atkins som samarbeidspartner. De forsto hvilken hjelp vi trengte, og vi har stor tro på at de skal klare jobben, sier Waage.

Arbeidet starter umiddelbart, og kontrakten gjelder helt frem til Follobanen skal stå ferdig i slutten av 2021. Kontraktens størrelse er på inntil 40 millioner kroner.

Atkins er svært fornøyd med at vi har fått Jernbaneverkets tillit gjennom dette prestisjeoppdraget. Våre medarbeidere i Skandinavia har unik ekspertise på signalanlegg, og er svært godt egnet til å gjennomføre oppdraget på en måte som sikrer at den kritiske integrasjonen mellom eksisterende og ny teknologi blir vellykket.